International Mobility and Cooperation Office

 

Wat?

Het International Mobility and Cooperation Office (IMCO) van de Faculteit Letteren staat in voor de ondersteuning van de internationale dimensie van onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de faculteit.

De focus ligt in de eerste plaats op de ondersteuning van de internationale dimensie van onderwijs (mobiliteit van studenten en docenten), maar IMCO ondersteunt ook allerlei andere inspanningen van onderzoeksgroepen, opleidingen en individuele onderzoekers op het vlak van internationalisering, zowel via bestaande als via nieuw uit te bouwen programma’s en akkoorden. IMCO staat ook in voor de implementatie van bilaterale akkoorden van onderzoekscentra en opleidingen van de faculteit.

Samen met het centrale International Office en de International Admissions Unit van de KU Leuven ondersteunt IMCO ook internationale uitwisselingsstudenten tijdens hun verblijf in België, en draagt er zo toe bij dat het studieverblijf van buitenlandse studenten een verrijkende interculturele ervaring wordt.

IMCO coördineert ook het study abroad Programme in European Culture and Society (PECS).

 

Waar? Wie? Wanneer?

IMCO is te vinden op de eerste verdieping van het Erasmushuis (Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven), lokalen 01.16 en 01.17.
Openingsuren: van maandag tot donderdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u; gesloten op vrijdag.
Antennes van IMCO zijn aanwezig op de campussen van de Faculteit Letteren te Antwerpen, Brussel en Kortrijk.

Contactpersonen:

Vice-decaan internationalisering (academisch verantwoordelijke)
Bart Van Den Bossche
bart.vandenbossche@arts.kuleuven.be  
tel:+32 16 324836
Hoofd internationalisering letteren
Roger Janssens
roger.janssens@arts.kuleuven.be  
tel. +32 16 325013
Uitgaande studentenmobiliteit (Erasmus)
Heleen Smeyers
heleen.smeyers@arts.kuleuven.be  
tel. +32 16 328703
Uitgaande studentenmobiliteit (Erasmus)
Sarah Holsbeke
sarah.holsbeke@arts.kuleuven.be
Tel. + 31 16 32
Inkomende studentenmobiliteit (Erasmus)
Nadine Kerstens
nadine.kerstens@arts.kuleuven.be  
tel. +32 16 324861
Coordinator PECS programma + niet-Europese uitwisselingsstudenten
Annelies Kindt
annelies.kindt@arts.kuleuven.be  
tel. +32 16 328709

 

Links

 

http://binaryoptions2013.org make money with binary options