Geïntegreerde Faculteit Letteren

De Geïntegreerde Faculteit Letteren is een samenwerkingsverband tussen vijf partners:

- de Faculteit Letteren van de KU Leuven, inclusief Kulak
- het Interfacultair Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven
- het Departement Toegepaste Taalkunde van de Thomas More Hogeschool (Antwerpen)
- de opleidingen Toegepaste Taalkunde van de Faculteit Taal en Letteren van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUBrussel)
- de opleiding Taal- en Letterkunde van de K.U.Brussel, ook onderdeel van de Faculteit Taal en Letteren van de Hogeschool-Universiteit Brussel

Het samenwerkingsverband tussen de Faculteit Letteren en de Antwerpse en Brusselse partners is in november 2006 opgericht en in december 2007 uitgebreid met het Instituut voor Levende Talen. De partners werken samen om de opleidingen toegepaste taalkunde van de HUBrussel en Lessius-Thomas More (de bachelor toegepaste taalkunde en de masters in het vertalen, het tolken en de meertalige communicatie) te academiseren en de integratie ervan in de universitaire structuur voor te bereiden. Daarvoor bundelen de partners hun krachten op het vlak van onderwijs en onderzoek.

Om de onderwijs- en onderzoekssamenwerking te ondersteunen ontwikkelt de Geïntegreerde Faculteit ook voor personeelsbeleid, internationalisering en infrastructuur gemeenschappelijke initiatieven.

De Geïntegreerde Faculteit wordt bestuurd door het Gemeenschappelijk Beheersorgaan, dat bestaat uit leden van de vijf partners en een studentenvertegenwoordiger en voorgezeten wordt door de decaan van de Faculteit Letteren. In de intentieverklaring van de Geïntegreerde Faculteit staan de uitgangspunten, de domeinen van samenwerking en de bestuursvorm meer in detail beschreven. 

De academisering en integratie van de master in de journalistiek, ook een opleiding van de HUBrussel en Lessius-Thomas More, wordt gecoördineerd door een ander samenwerkingsverband, het Permanent Opleidingsplatform Journalistiek, dat onder de Faculteit Sociale Wetenschappen ressorteert. De Geïntegreerde Faculteit Letteren is ook bij dit platform betrokken.

Info

Lees hier het artikel "KU Leuven waaiert uit over heel Vlaanderen: één jaar voor de integratie" van de KU Leuven-nieuwsdienst over de nakende integratie (dd. 10/09/2012)

Contact

Liesbeth Westhof - stafmedewerker communicatie
016 32 50 61

 

Links

http://binaryoptions2013.org make money with binary options